روان درمانی خانواده
کد شناسه :267
روان درمانی خانواده
موجود نیست

ویژگی و محتوا کتاب روان درمانی خانواده شامل :
بخش اول : مقدمه ای بر روان درمانی خانواده
ریشه های خانواده درمانی
سرآغاز  نهضت
ظهور و عروج خانواده درمانی
مقایسه با درمان فردی
گروه بندی خانواده درمانگران

بخش دوم : اجرای نخستین مصاحبه
بخش سوم : دستورالعمل دادن
بخش چهارم : ارتباط به زبان کمی و استعاره
بخش پنجم : ارتباط " تسلسل و سلسه مراتب
بخش ششم : مراحل درمان
بخش هفتم : ازدواج درمانی به صورت یک مثلث
بخش هشتم : مشکلات تربیت درمانگر
بخش نهم : مسائل اخلاقی درمان  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر