مبانی برنامه ریزی آموزشی (458)
کد شناسه :278
مبانی برنامه ریزی آموزشی (458)

برنامه ریزی آموزشی به مفهوم جدید آن شاخه ای از علوم تربیتی است که نزدیک به یک قرن از عمر آن می گذرد. این دانش جدید در خلال چند دهه اخیر کاربردی گسترده در آموزش و پرورش کشورها یافته است به طوری که امروزه جزء لاینفک مدیریت آموزش و پرورش رسمی تلقی می شود. برنامه ریزی از سویی مدیران و مسئولان نظامهای آموزشی را در اداره و اصلاح دستگاه تعلیم و تربیت مدد می رساند و از سوی دیگر، شیوه ها و الگوهایی را در خصوص توسعه آموزش و پرورش به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جامعه ارائه می دهد. در برنامه ریزی آموزشی، تعلیم و تربیت با اقتصاد، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، آمار، روان شناسی، مدیریت و غیره گره خورده و دانشی میان رشته ای به وجود می آورد  که کاربرد آن می تواند در استقرار یک آموزش و پرروش کارآمد مؤثر واقع شود. مطالب کتاب در شش فصل تنظیم شده و کتاب برخوردار از جدول و نمودار است. در پایان هر فصل منابع و سؤالاتی برای خودآزمایی درج شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر