اهداف تربیت از دیدگاه اسلام (درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی 2)
کد شناسه :279
اهداف تربیت از دیدگاه اسلام (درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی 2)
موجود نیست

کتاب حاضر دومین جلد از مجموعه «درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی» است که حاوی طرح کلی «اهداف تربیت اسلامی» و مباحث مربوط به آن است. در جلد اول این مجموعه، تعریف تعلیم و تربیت، تاریخچه و موضوع آن بررسی شد و در این جلد اهداف تربیتی از دیدگاه اسلام مورد توجه قرار گرفته است نه اهدافی که در علوم تربیتی مطرح است. ویژگی کتاب حاضر این است که اهداف تربیت اسلامی به صورت جامع مطرح شده است؛ ثانیا در همه مباحث به منابع متقن و معتبر اسلامی و آیات و روایات استناد شده است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر