مشاوره با کودکان
کد شناسه :2802
مشاوره با کودکان

جریان رشد طبیعی کودک، با تغییرات شناختی، جسمی، عاطفی، و اجتماعی متعددی همراه است. در جهان پرکشاکش امروز که کودکان با مسائل گوناگونی مواجه می شوند، در مراحل مختلفی به راهنمایی و مشکل گشایی نیاز پیدا می کنند.
کتاب مشاوره با کودکان که ویراست پنجم آن به چاپ رسیده، در نوزده فصل، به مطرح ساختن و دسته بندی رویکردهای مختلف مشاوره با کودکان، همراه با ذکر یک مورد بالینی پرداخته است. و همچنین مشاوره با کودکان استثنایی، مشاورۀ گروهی، و مشاوره با کودکان در زمینۀ مسائلی خاص نیز مطرح شده است. نویسندگان کتاب که در حیطۀ کاری خود، صاحب نظر هستند، معتقدند که مطالعۀ کتاب حاضر علاوه بر اینکه برای مشاوران و متخصصان تربیتی، درمانگران، معلمان و مربیان کودک مفید است، می تواند برای پدران و مادران نیز نکته های ارزشمندی در بر داشته باشد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر