مشاوره شغلی
کد شناسه :2822
مشاوره شغلی

مطالعات ثابت می کند زمانی که افراد از ظرفیت ها و توانایی های حرفه ای شان آگاه باشند و بر اساس آن شغلی را انتخاب کنند یا حداقل با شناسایی توانمندی های مذکور، از آن ها در بخش هایی از کار خویش بهره بگیرند، شغلشان به رسالتی بزرگ تر از صرف محل درآمد تبدیل می شود و به این ترتیب افراد هم به سلامت روانی اجتماعی خود و جامعه کمک می کنند و هم مسیر ارتقای حرفه ای خویش را هموار می سازد و در ضمن به بهره وری و تولید و بارآوری اقتصادی می افزایند. اما پرسش این است که چگونه می توان به تناسب شخصیت هر فرد با حرفه اش پی برد و به این اهداف والا رسید؟

ویژگی های بارز و منحصر به فرد کتاب مشاوره شغلی عبارتند از:
- پرداختن ملموس و کاربستی به فرایند مشاوره شغلی با تاکید بر مهارت ها، فنون و تمرین های مربوط به آن
- بررسی مسائل و نگرانی های شغلی (نظیر استرس شغلی، تعادل کار/ زندگی و ...) و ارائه رهنمودهایی به مشاوران در کاهش این مسائل.
- پرداختن به بحث مهم تکالیف خانگی و ارائه تمرین های لازم در این زمینه.
- پرداختن به کاربرد آزمون ها و پرسشنامه در مشاوره شغلی.
- بحث درباره موضوع بسیار مهم و ضروری کاربرد مشاوره شغلی در سازمان ها.
- بررسی چالش های پیشِ روی مشاوران شغلی و اهمیت و شیوه های خودمدیریتی آنان.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر