درون پردازی تئاتر درمانی (روان درمانی با شیوه های نمایشی)
کد شناسه :2833
درون پردازی تئاتر درمانی (روان درمانی با شیوه های نمایشی)

زندگی روزمره، یعنی ایفای نقش های متنوع به وسیله هر یک از ما در هر یک از صحنه های زندگی. برای مثال، من، برای فرزندم پدر هستم، برای همسرم شوهر، و برای مشتری‌ام فروشنده. آیا هیچ وقت در «فاصله ای امن» از خود قرار گرفته اید تا خود را در این نقش ها ببینید؟ از آن فاصله، جنبه های مختلف خویشتن را در یک نقش (به عنوان مثال، پدر یا معلم) - اعم از احساسی، نگرشی و رفتاری  - موشکافانه بررسی کنید. روی این نقش کار کنید، نقاط ضعف آن را ترمیم کنید، و قسمت های ظریف و جذاب آن را صیقل بزنید. هر گاه چنین کردید، در مورد خود و آن نقش، «درون پردازی» انجام داده اید. روان درمانی با شیوه های نمایشی، یکی از شیوه های مؤثر گروه درمانی است که به افراد کمک می کند تا با کمک اعضای گروه، جنبه های نهفته و پنهان وجودشان (احساسات، تفکر، نگرش، و رفتارها) را درباره یک مسئله یا درباره مجموعه ای از مسائل مرتبط به هم، روی صحنه بیاورند و به کمک کارگردان تئاتر درمانی، به بازنگری جنبه های متنوع درونی موضوع بپردازند. کارگردان تئاتر درمانی، در درجه اول یک روان شناس بالینی متخصص است که در به کارگیری روش های تئاتردرمانی، آموزش عملی و نظری دیده است. در کتاب حاضر، این آموزش به طور گام به گام در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر