فرونشاندن طوفان
کد شناسه :2840
فرونشاندن طوفان
موجود نیست

کتاب پیش رو به بررسی ارتباط بین اشخاص و میانجیگری در خانواده‌ها و مدیریت تعارض می‌پردازد. نویسنده در این کتاب مؤلف به بررسی نحوه شکل‌گیری و پدید آمدن خشم، راهبردهای کوتاه مدت مهار عصبانیت، راهبردهای بلندمدت مقابله با خشم و خشونت، آموزش پنج مرحله فرونشاندن خشم، پیشگیری از عصبانیت با سه مهارت دلگرمی دادن و ارتباط و حل مسئله، بیان نوآورانه نقش انقلاب دموکراتیک یعنی برابری اجتماعی که هرکس خود را ارزشمند و قابل احترام می‌داند، در روابط و نهادهای مدنی و غیره می‌پردازد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر