علم النفس / روان شناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان
کد شناسه :2841
علم النفس / روان شناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان

موارد زیر از جمله امتیازها و برجستگی های این کتاب است:
1- تنظیم و تدوین مباحث کتاب در قالب ساختاری منظم و مشخص.
2- انجام بررسی های تطبیقی میان دیدگاه های روان شناختی متفکران مسلمان و روان شناسان غربی معاصر و نیز در موارد لازم، میان خود دانشمندان مسلمان.
3- استفاده مناسب و مؤثر از منابع و آثار دست اول اندیشمندان مسلمان و روان شناسان غربی.
4- سعی و کوشش نویسنده برای پیرایش بحث ها از موضوع ها و نکته هایی که جایی در روان شناسی امروز ندارند.
5- منحصر به فرد بودن این کتاب، به لحاظ گردآوری و تألیف و تدوین منظم و سازمان یافته دیدگاه های روان شناختی شمار قابل ملاحظه ای از اندیشمندان مسلمان.

این کتاب می تواند خلاء ناشی از نبود یا کمبود منابع لازم برای درس «علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی» رشته های روان شناسی را پر کند. اهمیت این جنبه هنگامی افزون تر می شود که به تجربه دانشگاهی و آکادمیک نویسنده محترم در زمینه تدریس درس «روان شناسی از دیدگاه متفکران مسلمان» توجه کنیم. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر