ارزیابی برنامه درسی
کد شناسه :2855
ارزیابی برنامه درسی
موجود نیست

ارزیابی برنامه درسی در حوزه تعلیم و تربیت در اکثر دانشگاه های معتبر جهان در قالب چندین واحد درسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می شود. علی رغم نیاز مؤسسات آموزشی ایران به این مؤلفه مهم، در نظام آموزش عالی کشور به این موضوع توجه چندانی نشده و فقط در برخی از دانشگاه ها در مقطع کارشناسی و کارشتاسی ارشد به صورت یک درس 2 واحدی در نظر گرفته شده است. خوشبختانه به لطف تأکیدهای فراوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دهه اخیر بر بازنگری رشته های دانشگاهی اعم ازعلوم انسانی، فنی، پایه، کشاورزی و هنر پیدا کند. با وجود درک این ضرورت از یک سو، و علم به کاستی های گذشته در خصوص نپرداختن به این امر مهم از سوی دیگر، متأسفانه هنوز یک کتاب درسی تخصصی در این خصوص، چه در قالب تألیف و چه در قالب ترجمه، به جامعه علمی کشور عرضه نشده است. از این رو، به پیشنهاد همکاران عزیز دانشگاهی و دانشجویان علاقه مند به این حوزه، تصمیم گرفته شد مجموعه مختصری، به عنوان فتح بابی در این زمینه، تدوین شود. با این کتاب می توان، علاوه بر تأمین نیاز دانشجویان، به پژوهشگران و دست اندرکاران امر ارزیابی و بازنگری برنامه درسی نیز کمک کرد.

امید است این کتاب، به لطف خداوند در آینده نزدیک جایگاه خود را به عنوان اولین منبع ارزیابی برنامه درسی در ایران پیدا کند و گوشه ای از نیاز دانشجویان و دست اندرکاران برنامه درسی را برآورده سازد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر