روان شناسی صنعتی و سازمانی
کد شناسه :2857
روان شناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسان صنعتی و سازمانی مطالعات بسیاری را در زمینه هایی با محوریت افراد در محیط کار انجام می دهند تا به عنوان مثال مشخص نمایند چه صفات شخصیتی ای توانایی پیش بینی عملکرد بهتر شغلی در شرایط فشار و استرس را دارند و یا این که چه عوامل اجتماعی ای موجب تعارض در بین گروه های کاری می گردد. روانشناسی صنعتی و سازمانی ابزار مشاوران سازمانی است که بر مبنای مطالعات علمی سعی در حل مسایل سازمانی ای مانند تطابق کارکن و کار و افزایش هم یاری در تیم های کار دارند. ارتباط دانش و فعالیت حرفه ای در روانشناسی صنعتی و سازمانی دو هدف عمده را در سطوح بنیادی و کاربردی تعقیب می نمایند . اول ارتقای اثربخش عملکرد شغلی کارکنان که به بهبود عملکرد کل سازمان می انجامد . دوم بهبود سلامت ، ایمنی و بهزیستی کارکنان که به رفاه انسانی ایشان یاری می رساند و یک تجربه روانی اجتماعی است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر