روان شناسی بازی / کودکان، بازی و رشد
کد شناسه :2860
روان شناسی بازی / کودکان، بازی و رشد
موجود نیست

بازی همواره همزاد و همنشین همیشگی نوزادان ، کودکان و نوجوانان بوده است. بازی آینه بی‌زنگاری است که هزارتوی وجود بازیکنان را به روشنی باز می‌نماید. تصور دنیا ، کودکان و نوجوانانی بدون بازی ، اگر نگوییم ناممکن ، دست کم بسیار دشوار است.
بازی پنج ویژگی اساسی دارد: از درون برانگیخته می‌شود ، آزادانه انتخاب می‌شود ، لذتبخش است ، واقعیت‌گریز است و بازیکنان به طور فعال در آن شرکت دارند.
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر