اصول روان سنجی و روان آزمایی
کد شناسه :2861
اصول روان سنجی و روان آزمایی

روان سنجی و روان آزمایی یکی از شاخه های علم روان شناسی و روان شناختی است که بسیار مورد بررسی روان شناسان می باشد. در واقع روان سنجی به معنای بررسی اندازه گیری روان شناختی میباشد و به مطالعه نظریه و فنون اندازه گیری روان شناختی می پردازد.
کتاب اصول روان سنجی و روان آزمایی در 14 فصل تالیف و تدوین شده که بخشی از آن به شرح زیر می­ باشد:

فصل اول: سابقه تاریخی روان‌ سنجی
فصل دوم: مفهوم، طبقه‌­بندی و کاربرد آزمون­ های روانی
فصل سوم: اندازه­ گیری، ارزشیابی و آزمون های معلم­ ساخته
فصل چهارم: اصول ساختن پرسش‌ های آزمون
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل پرسش­ های آزمون و میزان کردن آن
فصل ششم: اعتبار و پایایی آزمون
فصل هفتم: روایی آزمون
فصل هشتم: نرم یا هنجار
فصل نهم: روش اجرا و نمره‌ گذاری آزمون های میزان شده
فصل دهم: نظریه‌ های هوش
فصل یازدهم: سنجش هوش
فصل دوازدهم: سنجش شخصیت
فصل سیزدهم: آزمون های شخصیتی فرافکن
فصل چهاردهم: سنجش رغبت‌ ها، نگرش ها و ارزش ها 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر