پاکسازی آشفتگی های ذهن (پنج گام ساده، علمی و تایید شده برای کاهش اضطراب، استرس و افکار سمی)
کد شناسه :2874
پاکسازی آشفتگی های ذهن (پنج گام ساده، علمی و تایید شده برای کاهش اضطراب، استرس و افکار سمی)

دنیای امروز ما دنیایی پر سرعت، استرس آفرین و آشفته کننده است؛ ناتوانی افراد برای هماهنگی با چنین شرایطی و مدیریت افکارشان سبب تشدید تاثیرات منفی و پایداری آن خواهد شد. نویسنده ی کتاب حاضر برای رسیدن به افکاری سالم و داشتن حس خوشبختی در چنین وضعیتی، با تکیه بر پژوهش های بالینی، مطالعات موردی و یافته های علمی برنامه ای پنج مرحله ای را در اختیار قرار داده که با تکیه بر آن می توان ظرف مدت 21 روز پاکسازی ذهن را به سرانجام رساند و با ریشه یابی استرس و اضطراب ها آن ها را از بین برد و سلامتی ذهن و روان را به دست آورد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر