تحلیل رفتار متقابل (تاملی در روان شناسی تجربی)
کد شناسه :2879
تحلیل رفتار متقابل (تاملی در روان شناسی تجربی)

عصر حاضر دوران روابط پیچیدة انسانی است که در آن تمام پدیده‌های مربوط به کنش‌ها و واکنش‌ها در مسیر فشارزای خاص خود در جریان است. این روابط پرپیچ و خم و درهم آمیخته اگر در روند‌های علمی خود قرار نگیرند، مشکلات بسیاری به وجود می‌آورند که نه تنها این مشکلات اثرات مخرّبی بر خود شخص دارد، بلکه اثرات مهلکی بر سازمانها، نمادها، خانواده‌ها، مدارس و مؤسسات خواهد داشت. تحلیل رفتار متقابل نظریه‌ای است که با استفاده از آن می‌توان گامهای مؤثری در شناخت و درمان شخصی و رشد روحی روانی برداشت. همچنین این نظریّه در بهبود روابط انسانی کاربرد مؤثّری دارد 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر