پویایی گروه و مشاوره گروهی (ویرایش جدید با اصلاحات و اضافات)
کد شناسه :2892
پویایی گروه و مشاوره گروهی (ویرایش جدید با اصلاحات و اضافات)

فهرست مطالب:
فصل 1: تعاریف و انواع گروه
فصل2: ویژگی های گروه
فصل 3: پویایی گروه
فصل 4: راهنمایی و مشاوره گروهی
فصل 5: تشکیل مشاوره گروهی
فصل 6: فرآیند عملکرد مشاوره گروهی
فصل 7: نظریه ها و روش های مشاوره گروهی
فصل 8: گروه رشد خصوصیات فردی
فصل 9: گروه کاهش اضطراب امتحان
فصل 10: پروتکل های مشاوره گروهی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر