اصول فرزندپروری بر اساس رویکرد اجتماعی شدن
کد شناسه :2905
اصول فرزندپروری بر اساس رویکرد اجتماعی شدن
موجود نیست

کتاب حاضر بر پایۀ جدیدترین یافته‌های پژوهشی در حوزه‌های فرزندپروری و اجتماعی شدن نگاشته شده است. اجتماعی شدن یعنی فرایندی که در طی آن کودکان ارزش‌ها و رفتار‌های مرتبط با آن ارزش‌ها را می‌آموزند. وقتی به یافته‌های پژوهشی در حوزۀ فرزندپروری رجوع می‌کنیم، به ناهمسانی‌های متعددی در میان توصیه‌ها برمی‌خوریم. حتی گاهی اوقات محتوای توصیه‌ها با یکدیگر متناقض‌اند و خواننده را سردرگم می‌کنند. این کتاب تلاشی است برای ابهام‌زدایی از برخی از تناقض‌ها و ساماندهی به آنچه که در حال حاضر از اجتماعی‌شدن کودکان می‌دانیم. نگارندۀ کتاب بخش عمدۀ زندگی حرفه‌ای خود را در حال مطالعه در این حوزه بوده است و این کتاب پربار، که یافته‌های صدها پژوهش در آن گنجانده شده است، خلاصۀ مطالعات او در طی این سالیان است. به عقیدۀ او فرزندپروری در پنج حیطۀ مختلف رخ می‌دهد: محافظت، عمل متقابل، کنترل، یادگیری هدایت شده و مشارکت در گروه. پاسخ مناسب در فرزندپروری و شیوۀ درونی‌سازی ارزش‌ها به حیطه‌ای که کودک در آن فعالیت می‌کند بستگی دارد؛ بنابراین، موقعیت‌های مختلف پاسخ‌های متفاوتی را از سمت مراقبان می‌طلبند و ضروری است که این تفاوت‌ها به دقت مد نظر قرار گیرند. امید است کتاب حاضر برای دانشجویان، پژوهشگران، متخصصان و درمانگران کودک و نوجوان، معلمان و والدین آموزنده باشد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر