50 ایده مهم درباره آینده که شما باید بدانید
کد شناسه :2908
50 ایده مهم درباره آینده که شما باید بدانید
موجود نیست

مجموعه«50 ایده مهم درباره آینده که شما باید بدانید» در 50 فصل و با موضوعاتی همچون جنگ های سایبری و هواپیماهای بدون سرنشین، جنگ های آبی، کاهش منابع، کشاورزی دقیق، شهرهای هوشمند، نسل بعدی حمل و نقل، هوش مصنوعی، ژنومیک شخصی، ترابشریت، انرژی خورشیدی از فضا، بهره برداری از ماه، آسانسورهای فضایی، ششمین انقراض بزرگ، حضور جاودانه خدا و... به تکنولوژی های جدید و اکتشاف های علمی در این موضوعات و ایده های مهم در هر یک از این حوزه ها می پردازد.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر