هنر ظریف بی خیال بودن (روشی جدید برای خوب زندگی کردن)
کد شناسه :2918
هنر ظریف بی خیال بودن (روشی جدید برای خوب زندگی کردن)
موجود نیست

این کتاب خط بطلانی بر سخنان بیهوده و باورهایی می زند که انسان را از پذیرش خود واقعی اش دور می کنند و به انکار ضعف ها و ناتوانایی هایش می پردازند. در حالی که اگر فرد از نقاط ضعف خود آگاه باشد و حقیقت را بپذیرد آنگاه با علم به مشکلاتش قدم در مسیر می گذارد و برای برطرف کردن آن اقدام می کند. هنر ظریف به هیچ شمردن از مزیت ایستادگی و اراده می گوید و از نادیده انگاشتن مشکلاتی که در مسیر دستیابی به اهداف سد راهمان می شوند، از زندگی با شکوهی که در پی بی توجهی به نکات منفی پیرامونمان حاصل می شود و از موفقیتی که به دنبال آگاهی از ضعف هایمان به دست می آید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر