در اسارت اندیشه های خود (اصول ویکتور فرانکل در کار)
کد شناسه :2922
در اسارت اندیشه های خود (اصول ویکتور فرانکل در کار)
موجود نیست

این کتاب به بررسی هفت اصل اساسی که از آثار فرانکل اقتباس شده، می‌پردازد: 1- آزادی و اختیار را در انتخاب نگرش خود به کار ببرید. 2- معنا را بجویید. 3- معنای لحظات زندگی را بیابید. 4-بر علیه خود عمل نکنید. 5- از دور به خود بنگرید. 6- مرکز توجه خود را تغییر دهید. 7- به فراسوی خود گام بردارید و در صدد ایجاد تغییر باشید. **هر چیز را می‌توان از انسان گرفت جز یک چیز: پایندگی آزادی‌های بشری... تا نگرش خود را تحت هر شرایطی برگزیند و راهش را انتخاب کند.  ( ویکتور فرانکل ) 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر