حال عالی (تحولی نوین در درمان افسردگی و اضطراب)
کد شناسه :2932
حال عالی (تحولی نوین در درمان افسردگی و اضطراب)

درخشـان و قدرتمند! این کتاب طلایـی خالص و نفسـی تازه است که امیـد را به همراه راهکارهایی تازه، برای دستیابی به نشاط و آگاهی، به زندگی شما دعوت می‌کند. دکتر برنز در حال عالی این پیـام را به خواننده منتقل مـی‌کند که رنـج شـما و همچنین افـکار و احسـاسات منفـی‌تـان، علائـم اختـلال روان نیـستند، بلکه بیـانگر ویـژگی‌های جـذاب و دوسـت‌داشتنی‌تان هسـتند؛ اما بایـد به شـما هشدار بدهم که حال عالی کتابی نیست که آن را صفحه به صفحه بخوانید و انتظار تغییـر داشـته باشید. شما، هنگام خوانـدن آن، باید تمرینات ارزشمـند کتاب را هم انجام دهید تا زنـدگی خـود را به‌طور بنیادی و سریع متـحول کنید. اگر آمـاده‌ایـد که آستیـن خـود را بـالا بزنیــد و دسـت‌به‌کـار شویـد، این کتــاب مختص شماست! 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر