یکدیگر را همان طور که هستیم بپذیریم و دوست داشته باشیم
کد شناسه :2935
یکدیگر را همان طور که هستیم بپذیریم و دوست داشته باشیم
موجود نیست

کتاب پیش رو که پیرامون مفهوم معجزه آسای پذیرش شکل گرفته، بر آن است تا از طریق شرح معانی گوناگون پذیرش در شرایط مختلف و آموزش شیوه های موثر برای دستیابی به صلح، مخاطب خویش را در بهبود کیفیت زندگی درونی خود و در نتیجه دستیابی به عشق بی قید و شرط یاری نماید.
این کتاب خواندنی عهده دار همراهی شما در برقراری روابط موفق، شناخت و مقابله با تله های عاطفی و مواجهه با ترس ها و سوگ ها است.
“یکدیگر را همان طور که هستیم بپذیریم و دوست داشته باشیم” توصیه ی طلاییِ برآمده از کتاب حاضر است که ارمغانی جز خوشبختی و کامیابی نخواهد داشت. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر