تیپ های شخصیتی (مدل تیپ شناسی یونگ)
کد شناسه :2936
تیپ های شخصیتی (مدل تیپ شناسی یونگ)
موجود نیست

ما بدون شناختن تیپ شخصیتی خودمان در این دنیا،مثل کسی هستیم که بدون قطب نما در یک بیابان رها شده است.این کتاب در شرح و توضیح یکی از همین جهت نماهای روانشناختی،یعنی مدل تیپ شناسی یونگ است.مدلی بر مبنای چهار عملکرد اصلی(تفکر،احساس،حسو شهود)و ترکیب هر کدام ز آن ها با درونگرایی و برونگرایی .
اینگونه است که خود،دیگران و روش تعامل با دنیا را بهتر می شناسیم. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر