با کفش من راه برو (چگونه با احساس خشم، ترس، شادی و اندوه فرزندم رو به رو شوم)
کد شناسه :2937
با کفش من راه برو (چگونه با احساس خشم، ترس، شادی و اندوه فرزندم رو به رو شوم)

احساس خشم، ناکامی، ترس، ناراحتی و افسردگی در فرزندان چیزی است که هر پدر و مادری با آن مواجه خواهد شد اما این که چطور باید نگرش فرزند را تغییر داد تا از این احساسات ناخوشایند رها شود مسئله ای است که ذهن والدین را به خود مشغول می کند و بی شک نیاز است تا تکنیک ها و ترفندهایی برای گذر از این موقعیت ها فراگرفته شود. کتاب حاضر دقیقا به همین منظور فراهم آمده تا با تمرین ها و مطالبی که در اختیار می گذارد والدین را برای رو به رو شدن با احساسات گوناگون فرزندشان آماده کند و آن ها را آموزش دهد تا در چنین زمان هایی بهترین واکنش را نشان بدهند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر