برنده یا بازنده؟
کد شناسه :2991
برنده یا بازنده؟

ما داستان های مهیج و تاثیربرانگیز و امیدوارکننده ی بسیاری درباره انسان ها شنیده ایم. داستان برنده و بازنده و قهرمان از آن دست قصه هایی است که در عین وضوح با انبوهی از سوءبرداشت ها و مفاهیم مبهم و متناقض درباره ی آن روبه رو است. استنباط اکثریت از این مفاهیم با آنچه تبلیغ و تصویرسازی شده است، تطبیق دارد. قصد ما فاصله گرفتن از این تقسیم بندی و تصویرسازی رایج است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر