راهنمای روان شناسی تئوری انتخاب برای شادکامی (چگونه خودتان را خوشحال کنید)
کد شناسه :3004
راهنمای روان شناسی تئوری انتخاب برای شادکامی (چگونه خودتان را خوشحال کنید)

این کتاب درباره شیوه شاد ساختن خودتان است و معنای شادی را منحصرا از دیدگاه تئوری انتخاب بررسی می‌کند. تعریف شادی تا حدودی دشوار است زیرا هیچ دو انسانی آن را به یک شکل تجربه نمی‌کنند. در این کتاب، نویسنده داستان‌های شخصی بیست فرد بسیار متفاوت را مطرح می‌کند که درباره معنایی که شادکامی برای آنها داشته و علت شادکامی‌شان نوشته‌ا‌ند. نویسنده توضیح می‌دهد که چگونه جنبه‌های متفاوت تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر در هر داستان ترسیم شده است. پس از این اظهارنظر بخش خلاصه نکات کلیدی تئوری انتخاب قرار دارد که در آن نویسنده اطلاعاتی را درباره نحوۀ کاربست فوری این ایده‌های تئوری انتخاب در زندگی به خوانندگان می‌دهد. در مقدمه کتاب، مفاهیم اساسی تئوری انتخاب به طور خلاصه و به منظور یک نقطه ارجاع شرح داده شده‌ا‌ند. اما داستان‌ها این مفاهیم را روشن می‌کنند و به خواننده کمک می‌کنند تئوری انتخاب را بهتر متوجه شود و نحوه استفاده از آنها را برای شاد کردن خودش بیاموزد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر