بهبود رابطه ی والد و کودک از طریق بازی | جلد 1 | کتابچه ی راهنمای درمانگران
کد شناسه :305
بهبود رابطه ی والد و کودک از طریق بازی | جلد 1 | کتابچه ی راهنمای درمانگران
موجود نیست

کتابچه ی کار درمانگر بر اساس جلسه های آموزشی - درمانی طراحی شده و شامل همه ی مواردی است که درمانگر برای اداره ی 1 جلسه ی درمان CPRT'، به آنها نیاز دارد که این موارد عبارتند از: طرح های درمانی برای جلسه ی اول تا دهم، تکالیف خانه و جداول کاری والدین به اضافه ی نمونه ی پاسخ های درمانگر. این پاسخ های نمونه فقط به عنوان مثال آورده شده اند، پاسخ های دیگری هم وجود دارند که می توانند منطبق و هماهنگ با فلسفه ی بازی درمانی کودک محور CCPT' استفاده شوند. کتابچه ی درمانگر شامل یک کپی از همه ی مطالب موجود در کتابچه ی والدین به همراه ضمائم است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر