ارزیابی در مشاوره / تمرین و کاربردها
کد شناسه :3034
ارزیابی در مشاوره / تمرین و کاربردها

فهرست مطالب کتاب ارزیابی در مشاوره تمرین و کاربرد ها :
1. نقش ارزیابی در مشاوره
2. مطالعات موردی،یادداشت های پیشرفت و سیستم های طبقه بندی
3. اصول ارزیابی
4. معیارهای متداول روایی
5. معیار های متداول پایانی
6. ابزار ارزیابی چگونه انتخاب میشود
7. اجرای مصاحبه اولیه
8. مبانی ارزیابی توانایی
9. مبانی ارزیابی شغلی
10. مبانی تفسیر در ارزیابی 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر