خود شناسی (مدرسه زندگی)
کد شناسه :3041
خود شناسی (مدرسه زندگی)
موجود نیست

کتاب حاضر همانطور که از نامش پیداست؛  کمک می کند تا بتوانیم بهتر خودمان را بشناسیم و در فهم بهتر خودمان و بهبود روابطمان موثر واقع بشویم. به کمک مراقبه فلسفی می توانیم راه صحیح خودشناسی را پیدا کنیم و پی به ماهیت و عملکرد ذهن خود ببریم. در هر بخش از این کتاب به بررسی مفاهیم خودشناسی پرداخته شده و در انتهای بخش برای درک بهتر و اثربخشی آن تمرین های لازم در نظر گرفته شده است. بعد از مطالعه این کتاب پی خواهیم برد که چقدر در شناخت خودمان ناتوان بودیم. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر