هنر همیشه بر حق بودن (38 راه برای پیروزی در هنگامی که شکست خورده اید)
کد شناسه :3047
هنر همیشه بر حق بودن (38 راه برای پیروزی در هنگامی که شکست خورده اید)

شو پنهاور میگوید: (یک نفر ممکن است به طور عینی بر حق باشد، با این حال، امکان دارد از نگاه دیگران و حتی گاهی خودش، دچار شکست شود) پس خوب است چگونگی غلبه بر حریف رادر مواردی که ظاهرا به نظر میرسد بدترین استدلال را داریم، اما در واقع بر حق است- بدانیم. اما لازمه ی این موفقیت، آن است که همچنین قادر باشیم حتی در مواردی که حق با ما نیست بر حریف غلبه کنیم.
اگر فکر میکنید نباید خودتان را درگیر بحث شخصی کنید، اشتباه بزرگی کرده اید. وقتی در کمال آر امش، اشتباه کسی را به او یادآور میشوید و نشان میدهید که حرف هاو افکارش درست نیست- روندی که در همه مناظره های منطقی رخ میده- بیشتر از هنگامی که توهین و بی ادبی می کنید، کامش را تلخی میکنید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر