حسادت / داستان های واقعی از دام مورد توجه عشق
کد شناسه :3079
حسادت / داستان های واقعی از دام مورد توجه عشق

در کتاب حاضر، هر فصل حول محور داستانی از فردی به‌خصوص بیان می‌گردد و در این مسیر جنبه‌های گوناگون حسادت و چگونگی پیدایش آن‌ها توضیح داده می‌شود. حسادت درواقع دام موردتوجه عشق است. برای همین چیره شدن بر آن بسیار دشوار است. این داستان‌ها به‌خوبی نشان می‌دهند که مردان و هم زنان وقتی فاقد وسایل اساسی برای یورش بردن به اسرار عشق هستند دوباره به مالکیت حسادت درمی‌آیند. رها کردن حسادت عمری کاملاً دوباره و ظرفیتی جدید برای دوست داشتن ارزانی می‌دارد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر