دانش خانواده و جمعیت
کد شناسه :15
دانش خانواده و جمعیت
موجود نیست

این مجموعه شامل گزیده ای از دانش های شناختی، مهارتی و رفتاری است که می تواند جوانان را در فراگیری مهارت ها و آمادگی های قبل از ازدواج و نیز نحوه مدیریت عاطفی، اخلاقی و رفتاری پس از ازدواج یاری رساند.
در این کتاب ضمن تبیین مهارت های ارتباطی لازم بین اعضای خانواده، مسائلی همچون آگاهی های حقوقی، دانش ها و مهارت های ضروری در اقتصاد خانواده و شیوه حل مشکلات و آسیب های خانواده نیز مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است.

کتاب شامل پنج فصل به شرح زیر می باشد:
– پیش از ازدواج
– تشکیل خانواده
– تحکیم خانواده
– فرزند آوری
– جمعیت 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر