آمار توصیفی برای علوم اجتماعی (1265)
کد شناسه :3087
آمار توصیفی برای علوم اجتماعی (1265)

مقدمه
بخش اول: توصیف یک متغیره
فصل اول: مبانی سنجش
فصل دوم: طبقه‌بندی متغیرها
فصل سوم: گرایشهای مرکزی
فصل چهارم: تغییر
بخش دوم: توصیف دومتغیره
فصل پنجم: رابطه دومتغیر اسمی
فصل ششم: رابطه دومتغیر ترتیبی
فصل هفتم: رابطه دومتغیر کمی
فصل هشتم: کنترل رابطه دومتغیره
ضمیمه
منابع
واژه‌نامه (فارسی ـ انگلیسی)
نمایه 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر