سنجش در مشاوره شغلی (2422)
کد شناسه :3090
سنجش در مشاوره شغلی (2422)
موجود نیست

مشاوره شغلی از رشته‌ها و گرایش‌هایی است که با سنجش سروکار زیادی دارد. به نظر می‌رسد این رشته با کار پارسونز و درواقع با سنجش آغاز شده است و اکنون که نظریه‌های فرامدرن در مشاوره شغلی ارائه شده‌اند، سنجش نه‌تنها ابزار تشخیص که ابزار مداخله نیز هست. این کتاب با پایه‌های اصلی سنجش آغاز می‌شود، سپس درباره متغیرهای محتوایی مرسوم در مشاوره شغلی سنتی بحث می‌شود و شیوه‌های سنجش هر کدام به طور مفصل ارائه می‌شوند. متغیرهای محتوایی مورد توجه همه متخصصان رشد شغلی هستند. برخی متخصصان از متغیرهای محتوایی فراتر می‌روند و متغیرهای فرایندی را نیز بررسی می‌کنند. علاوه بر جهت‌گیریِ متمرکز بر نوع متغیر، نوع سنجش نیز متفاوت است. برخی متخصصان بر سنجش کمّی و برخی دیگر بر سنجش کیفی تأکید می‌کنند؛ بنابراین، سنجش کیفی نیز به کتاب اضافه شده است تا این نوع جهت‌گیری را دربرگیرد. مطالعه این کتاب علاوه بر دانشجویان، به علاقه‌مندان حوزه سنجش در مشاوره شغلی نیز توصیه می‌شود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر