مهارت های مددکاری اجتماعی (2283)
کد شناسه :3093
مهارت های مددکاری اجتماعی (2283)
موجود نیست

مهارت های مددکاری اجتماعی کتابی است کاربردی برای:
- تمرین مددکاری اجتماعی در سطح مقدماتی و دوره های آزمایشی مهارت های مربوط به آن؛
- جامعه پذیری و «غرقه سازی» در بحث های جمعی؛
- دوره های مددکاری اجتماعی؛
- دانشجویان و مربیان مددکاری اجتماعی در دوره کارورزی؛ و
- مددکاران اجتماعی حرفه ای که در تلاش اند تا حرفه گرایی خود را ارتقا دهند و بر مهارت ها و قابلیت های ضروری حرفه خود تسلط بیشتری یابند. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر