درآمدی بر روانشناسی زبان (655)
کد شناسه :3097
درآمدی بر روانشناسی زبان (655)
موجود نیست

مقدمه مترجم
مقدمه
بخش اول: زبان اول
فصل اول: چگونگی یادگیری زبان در کودکان
فصل دوم: حیوانات و زبان
فصل سوم: کودکان وحشی و زبان
فصل چهارم: زبان اشاره، زبان نوشتاری و ناشنوایان
بخش دوم: زبان و ذهن
فصل پنجم: دستور ذهنی
فصل ششم: پردازش جمله و واقعیت روانی
فصل هفتم: زبان: محصول هوش یا ایده‌های ذاتی؟
فصل هشتم: زبان، تفکر و فرهنگ
فصل نهم: زبان و مغز
بخش سوم: زبان دوم
فصل دهم: مقایسه کودکان و بزرگسالان در فراگیری زبان دوم
فصل یازدهم: آموزش زبان دوم
فصل دوازدهم: دوزبانگی و شناخت
واژه‌نامه
اعلام
نمایه موضوعی
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر