گراندد تئوری (نظریه ی داده بنیاد) / مبانی نظری، رویکردها و رویه های اجرایی
کد شناسه :3106
گراندد تئوری (نظریه ی داده بنیاد) / مبانی نظری، رویکردها و رویه های اجرایی
موجود نیست

امروزه کمتر پژوهشگری را می‌توان در عرصه‌های اقتصاد، مدیریت، علوم تربیتی، آموزش پزشکی، روانشناسی، تربیت بدنی، جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی و … یافت که با مفهوم گراندد تئوری آشنا نباشد! مطالب این کتاب پس از یک دهه مطالعه‌ی آثار دسته اول جمع‌آوری شده و به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند. با توجه به اینکه ممکن است پژوهشگران محترم مطالعه‌ی چندانی در مورد چیستی و ماهیت نظریه‌ها نداشته باشند فصل یکم به طور کامل به این موضوع تخصیص یافته‌است. در فصل دوم مبانی نظری گراندد تئوری گشته و فصل سوم به راهکارها و رویه‌های مشترک موجود در تمامی رویکردهای گراندد تئوری اختصاص دارد. در فصل 9 تا 4به شش مکتب رایج گراندد تئوری پرداخته‌اند که به ترتیب عبارتند از رویکرد کلاسیک، سیستماتیک، ساختن گرا، پست مدرن، تحلیل ابعادی و مولتی گراندد تئوری. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر