زوج و خانواده درمانی (نظریه، مهارت ها، ارزیابی و کاربرد)
کد شناسه :3114
زوج و خانواده درمانی (نظریه، مهارت ها، ارزیابی و کاربرد)
موجود نیست

فهرست مطالب کتاب زوج و خانواده درمانی (نظریه، مهارت ها، ارزیابی و کاربرد) به شرح زیر می باشد:

    مقدمه
    فصل 1: خانواده درمانی: مفاهیم، بافت، معیار
    فصل 2: تاریخچه و شکل گیری خانواده درمانی
    فصل 3: اصول و الگوها در خانواده درمانی
    فصل 4: مسائل اخلاقی، قانونی، و حرفه ای در مشاوره زناشویی، زوج و خانواده
    فصل 5: پژوهش زوج و خانواده درمانی، ارزیابی مفاهیم ضمنی درمان و کاربست
    فصل 6: شروع، پذیرش و ارزیابی بالینی در خانواده درمانی
    فصل 7: جمع آوری اطلاعات به منظور کمک به تغییر خانواده ها،ارزیابی در مشاوره خانواده و زناشویی
    فصل 8: خانواده درمانی های فرانسلی
    فصل 9: خانواده درمانی راهبردی و خانواده درمانی سیستمی میلان
    فصل 10: خانواده درمانی ساختاری
    فصل 11: برازنده بودن، اصیل بودن و ارتباط صادقانه: خانواده درنانی های تجربه ای
    فصل 12: درمان رفتاری و شناختی_رفتاری با زوج ها و خانواده ها
    فصل 13: درمان کوتاه مدت راه حل_محور: رویکرد سازنده گرای زوج و خانواده
    فصل 14: قصه درمانی: اصول و کاربست ها
    فصل 15: آموزش روانی و غنی سازی خانواده
    فصل 16: مدل های یکپارچه
    فصل 17: منظومه خانواده غیر هسته ای
    فصل 18: تاثیرات عملکرد والدین بر خانواده
    فصل 19: تاثیرات کودک و نوجوان بر خانواده 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر