زندگی را آسان بگیرید / چگونه از رنج بردن رها شویم / 100 روش برای شاد کردن محیط زندگی
کد شناسه :1821
زندگی را آسان بگیرید / چگونه از رنج بردن رها شویم / 100 روش برای شاد کردن محیط زندگی
موجود نیست

راهبردهایی که مطالعه خواهید کرد تدابیری هستند که طی سال‏ها توسط مراجعه‏ کنندگان و خوانندگان نوشته هایم موفقیت خود را به اثبات رسانده ‏اند. این راهبردها بیانگر شیوه ای هستند که میل دارم شیوه رویکرد به زندگی خودم نیز باشد: شیوه کمترین مقاومت. هر راهبردی ساده، اما مؤثر و با نفوذ است و همچون راهنمای هوانوردی شما را در مسیر چشم ‏اندازی بزرگ‏تر و زندگی توأم با اعصاب راحت‏تر قرار خواهد داد. شما موفق خواهید شد که بسیاری از این راهبردها نه تنها در مورد حوادث مجزا از هم، بلکه درباره بسیاری از مشکل‏ ترین چالش‏های زندگی نیز کاربرد خواهند داشت. ... وقتی که می‏ آموزید به جای آن که در مقابل مشکلات با تمام توان مقاومت کنید آنها را رها کنید، تازه زندگی شما جریان پیدا خواهد کرد... چیزهایی را که می‏توان تغییر داد تغییر خواهید داد، آنهایی را که نمی‏توان تغییر داد خواهید پذیرفت و دانش آن را خواهید داشت که این تفاوت را تشخیص بدهید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر