گذر از رنج جدایی و پیوند دوباره با خانواده
کد شناسه :317
گذر از رنج جدایی و پیوند دوباره با خانواده
موجود نیست

خانواده، نخستین نهاد اجتماعی است که عمری به درازای تاریخ بشر دارد و تاکنون بیش ترین عنوان پژوهش ها در علوم انسانی را به خود اختصاص داده است. درباره ی خانواده، بارها و از منظرهای گوناگون، آثار هنری، پژوهش ها، مقاله ها و کتاب های بسیار- تالیف و ترجمه- فراهم آمده؛ ولی در همه ی این آثار، کم تر به درد و رنج ناشی از رانده شدن و جدایی از خانواده، توجه شده است. نویسنده در این کتاب، به بررسی این پدیده در خانواده می پردازد و پژوهش ها و رهنمودهایش بیش تر دربرگیرنده اقشار میانی کمابیش برخوردار جامعه ی اوست. ما کوشیده ایم در ترجمه ی این کتاب، زبان آن را به بیان جامعه ی خود نزدیک تر کنیم و... 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر