آشنایی با تکنیک های خودگویی مثبت و خود کنترلی هیجانی (راهکارهایی کاربردی برای زندگی شادتر)
کد شناسه :3127
آشنایی با تکنیک های خودگویی مثبت و خود کنترلی هیجانی (راهکارهایی کاربردی برای زندگی شادتر)
موجود نیست

کتاب حاضر مشتمل بر چهار فصل کوتاه و کاربردی است. در فصل اول به ارائه اطلاعاتی کلی و مختصر درباره مکتب شناخت‌درمانی در روانشناسی، فنون مورد استفاده در شناخت‌درمانی، افکار خودکار و خطاهای شناختی می‌پردازیم. مطالب فصل دوم کتاب به صورت اختصاصی در مورد خودگویی مثبت، نظریه‌های مربوط به خودگویی، پیامدهای خودگویی مثبت و راهبردهای تغییر خودگویی‌های منفی به خودگویی‌های مثبت است. مطالب مرتبط با کنترل هیجان در فصول سه و چهار مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ در فصل سوم مطالبی درباره هیجان، هوش هیجانی و تعادل هیجانی ارائه می گردد و در نهایت در فصل چهارم اطلاعاتی حول مدیریت هیجان‌ها، فواید و پیامدهای کنترل هیجان و راهبردهایی به منظور مدیریت هیجان‌ها بیان می‌شود. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر