روان شناسی بالینی (پل علم و عمل)
کد شناسه :3134
روان شناسی بالینی (پل علم و عمل)

فهرست مطالب کتاب روان شناسی بالینی پل علم و عمل:
روان شناسی بالینی چیست؟
گذشته،حال،و آینده روانشناسی بالینی
ویژگی های بنیادی سنجش بالینی،طبقه بندی و تشخیص
مصاحبه و مشاهده در روان شناسی بالینی
آزمون گیری در روانشناسی بالینی
ویژگی های بنیادی مداخلات بنیادی
پژوهش درباره مدخله بالینی
روان درمانی های روانکاوانه،روان پویشی،و انسانگرا
روان درمانی های شناختی،رفتاری،و پذیرش بنیان
ارائه خدمات سلامت روان
روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
روان شناسی بالینی ،سلامت و بهزیستی
روان شناسی بالینی عصب نگر
روان شناسی قانونی
مسائل آموزشی و علمی در روان شناسی بالینی
ورود به دانشکده تحصیلات تکمیلی روان شناسی بالینی
 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر