قوانین زندگی
کد شناسه :322
قوانین زندگی
موجود نیست

اگر به تماشای زندگی بنشینید، متوجه می شوید که می توان اشخاص را به دو گروه عمده تقسیم کرد گروه اول آن هایی که می توانند به راحتی و بی تلاش راه موفقیت را در زندگی بیابند و گروه دوم آن هایی هستند که باید تلاش کنند. منظور از موفقیت در اینجا صرفا داشتن ثروت کلان یا قرار گرفتن در صدر یک فعالیت شغلی پر استرس نیست؛ بلکه منظور مردمانی است که قانع و راضی هستند و از سلامتی بهره مندند و از زندگی بهره برداری بیشتری می کنند و آن هایی که در تلاش اند و آن قدرها شاد و راضی نیستند. در این میان همه چیز به یک انتخاب ساده بستگی دارد، شما می توانید کارهایی را در روز انجام دهید که بعضی از آن ها باعث شادیتان می شود و بعضی دیگر موجب ناراحتی. نویسنده این اثر چنین باور دارد که اگر قوانین و قواعد زندگی را رعایت کنید به سعادت و خوشبختی و اقبال بلند تری می رسید و با مسائل زندگی بهتر برخورد می کنید. بنابراین آنچه در این کتاب می خوانید قوانین و قواعد زندگی هستند.مطالب کتاب قوانین زندگی نتیجه ی مطالعه ی انسان ها و مشاهده رفتارهای انسان های موفق است، و چنین می گوید که شادترین افراد کسانی اند که مقررات زندگی را رعایت می کنند و اغلب آنان که حال و روز خوبی ندارند آن ها را رعایت نمی کنند و موفق ها هم اغلب نمی دانند اما به طور طبیعی از قوانین زندگی پیروی می کنند. آنچه در این اثر مشاهده می کنید حکم عقل سلیم است، مطلبی نیست که شما از قبل ندانید فقط این کتاب یک یادآوری کننده است، و قوانینی را در جهت رقم زدن احساسات درونی شما و اینکه چه تاثیری بر جهان می گذارید ارائه می دهد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر