نظارت کاربردی برای مشاوران کودک و نوجوان
کد شناسه :3176
نظارت کاربردی برای مشاوران کودک و نوجوان
موجود نیست

نظارت یک ارتباط منحصر بفرد و تخصصی بین یک ناظر یک کارآموز و مراجعان یا درمانجویانی است که مورد نظارت او قرار می‌گیرند. ناظر بر اساس مشاهده، بازبینی و ارزیابی، کارآموزان خود را هدایت می‌کند و به آنها هنر و فوت و فن کار مشاوره و درمانگری را می‌آموزد. این کتاب درباره روش‌های آموزش نظارت بر کارآموزان مشاوره نیست. یکی از هدف‌های این کتاب پر کردن شکاف بین نظریه و عمل در کار مشاوره با کودک و نوجوان به ویژه در مدارس است. شرح گفتگوهایی است که در جریان نظارت بین ناظر و کارآموز مشاوره از یک سو و بین کارآموز و مراجعان او در مدارس از سوی دیگر روی می‌دهد. نویسنده می‌کوشد در 25 فصل این کتاب نشان دهد در فرایند نظارت، مشاوران آینده با چه چالش‌هائی روبرو هستند. در جلسات نظارت مشاوری که با کودک و نوجوان کار می‌کند چه می‌گذرد و در باره چه مسائلی گفتگو می‌شود، چه مسائلی برای کودکان و نوجوانان به‌طور مکرر اتفاق می‌افتد و این مسائل در جلسات نظارت چگونه مورد بررسی قرار می‌گیرند و وقتی در مخمصه‌ای گیر می‌افتد چگونه می‌تواند خود را رها کند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر