زندگی اصیل (تحلیل وجودی در عمل)
کد شناسه :3181
زندگی اصیل (تحلیل وجودی در عمل)

این کتاب توسط اعضای انجمن «معنادرمانی و تحلیل وجودی وین» و در اصل به زبان آلمانی نوشته شده است؛ به خاطر استقبال‌ فزاینده، به سایر زبان‌های مهم دنیا نیز ترجمه شده است. نویسندگان کتاب سعی کرده‌اند به روشی کاملاً ساختارمند، مضامین مهم رویکرد وجودی را به همراه مثال‌های موردی توصیف کنند. در ابتدا به هیجانات و نقش محوری آنها در رویکرد وجودی مدرن پرداخته می‌شود. سپس مفاهیم مهمی همچون زمان و کران‌مندی، خوشبختی و مؤلفه‌های آن، معنا و روش معنایابی، معنویت از منظر وجودی، و رویکرد روش‌مند مواجهه با بحران، به طور خاص و موشکافانه‌ای تجزیه‌وتحلیل می‌شود. فصل‌های بعدی نیز با ذکر یک یا چند مثال موردی حول‌محور این مسائل است: ترس و هراس، سکوت انتخابی، افسردگی، خودشیفتگی، خودکشی، بازی‌درمانی و کار با کودک، و کار با فرد کم‌توان. در تمام این فصل‌ها و مثال‌ها، انسجام محتوایی و روش‌شناسی وجودی به خوبی رعایت شده است که موجب درک بهتر مفاهیم اساسی این رویکرد شده است. به بیان ساده، این کتابِ مرجع، راهنمایی است برای اصیل زیستن و اصیل یاری رساندن!  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر