چکیده ملاک های تشخیصی dsm-5
کد شناسه :3191
چکیده ملاک های تشخیصی dsm-5
موجود نیست

انتشار DSM-5، نوآوری‌هایی را در امر کُدگذاری، طبقه‌بندی، و تشخیص اختلالات روانی فراهم آورده است که با اثرات گسترده‌ای در بسیاری از رشته‌ها همراه‌ بوده‌اند. بالینگران ممکن است جهت رجوع سریع به مطالب مورد نیاز خود، به‌دنبال دستنامه‌ای کوچک و سهل‌الوصول باشند که فقط طبقه‌بندی DSM-5 (یعنی فهرست اختلالات، زیرنوع‌ها، مشخصه‌ها، و کُدهای تشخیصی)، بخش‌های مربوط به چگونگی استفاده از این دستنامه، و مجموعه ملاک‌های تشخیصی را دربرگیرد. البته «چکیده ملاک‌های تشخیصی DSM-5» با این هدف نگاشته شده است که به‌همراه کتاب اصلی DSM-5 به‌کار بُرده شود؛ و استفاده صحیح از آن مستلزم آشنایی با آن دسته از توصیف‌های ارائه شده برای هر اختلال است که به‌همراه مجموعه‌ ملاک‌های مربوطه ارائه شده‌اند.
این مرجع سهل‌الوصول، شامل تمامی کُدهای ICD-9-CM و ICD-10-CM، نکات مربوط به کُدگذاری، و روند‌های ثبت مندرج در DSM-5 است. بالینگران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، به کتاب اصلی DSM-5، و از جمله «بخش سوم: مقیاس‌ها و مدل‌های نوظهور» (شامل مقیاس‌های ارزیابی، صورت‌بندی فرهنگی و مصاحبه‌های مربوطه، مدل جایگزین DSM-5 برای اختلالات شخصیت، و اختلالاتی برای مطالعه بیشتر) و «ضمیمه DSM-5» (شامل رئوس تغییرات DSM-5 در مقایسه با DSM-IV، فهرست واژگان فنی و فرهنگی، و فهرست الفبایی و عددی تشخیص‌ها و کُدهای DSM-5) مراجعه کنند.  

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر