آدمیت
کد شناسه :324
آدمیت
موجود نیست

«آدمیت،هنر به تمامی انسان بودن،سفری است شگفت انگیز که ما را به تحقق توانایی هایمان و خود توانایمان رهنمون می سازد».این کتاب با عناوین:مراحل رشد به سوی انسان کامل شدن(نوزاد و کودک با کنش کامل،نوجوان با کنش کامل،انسان بالغ با کنش کامل،انسان صمیمی با کنش کامل،انسان پیر با کنش کامل)،چند نگرش حیاتی درباره انسان با کنش کامل(راه تائو،راه کنسفیوس،راه بودا،راه هندو،راه اسلام،راه یهودیت،راه مسیحیت)،رشد به صورت انسانی با کنش کامل(نق مرگ،نقش پیوستگی،نقش هدف،نقش معنویت،نقش ناکامی و رنج،...)و تلاش برای کنش کامل آدمیت خویش،تلاشی است برای بزرگداشت آدمیت،تنها حالت انسانی،که اگر به طور کامل نمود یابد می تواند زیبایی و قدرت و معنای وجود را تحقق بخشد. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر