نگاه در سکوت
کد شناسه :325
نگاه در سکوت

در کتاب نگاه در سکوت کریشنا مورتی در مورد اهمیت گوش دادن می گوید. از نظر کریشنامورتی ، اندیشه ی منطقی دارای محدودیت هایی نیز بود. آنچه اهمیت بیشتری پیدا می کند همان چیزی است که وی آن را “دیدن کامل” توصیف می کند. وی برای روشن ساختن این مفهوم برای افراد آموزش دیده در سنت عقلی غربی خردگرایی ناب ، آن را در غالب گفتگوهای روشنگرانه توصیف می کند و سپس درگیر گفتگوهای روح انگیز با شنوندگان می شود. موضوع گفتگوها آزادی و خواست روح انسان برای رسیدن به سرحد خود است. نقطه شروع در سخنرانی اول نیاز به مواجهه با زندگی در کلیت آن است. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر