آشنایی با ساعت درون بدن (ویژه معلمان، مربیان، مشاوران و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت)
کد شناسه :3206
آشنایی با ساعت درون بدن (ویژه معلمان، مربیان، مشاوران و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت)

همه چیز در جهان حرکت موزون دارد. این حرکت یکی از بزرگ ترین مبانی سازمان دهنده جهان است. نبض انسان با آهنگ های متفاوتی کار می کند. با نگاه دقیق به دنیای اطراف پی می بریم که حیات و زندگی به شکل فعالیت دوره ای با آهنگی منظم است. تظاهرات فعالیت های موجودات زنده ثابت نیستند و دارای تغییرات منظمی می باشند.با این تغییرات در این کتاب آشنا می شوید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر