مهارت های اساسی برای مدیران محیط های آموزشی کودک محور
کد شناسه :3211
مهارت های اساسی برای مدیران محیط های آموزشی کودک محور
موجود نیست

در این کتاب ده مهارت اساسی برای رهبری و پشتیبانی از افرادی که در اطراف شما در محیط های آموزشی کودک – محور هستند خلاصه نموده و توصیه های مستدلی را پیشنهاد می کنند، به طوری که بتوانید مهارت های فردی و شغلی خود را ایجاد کرده و یک مدیر دارای اعتماد به نفس، قاطع و با شهامت شوید. 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر