ارتباطات انسانی در کلاس درس
کد شناسه :3212
ارتباطات انسانی در کلاس درس

«ارتباطات» فضای اجتماعی مورد نیاز برای زیست انسان ها را فراهم می آورد. این عامل برای زیست جمعی، به همان میزان مؤثر است که دریا و آب برای ماهیان و آبزیان. با این همه بسیاری از ما آن اعتماد لازمی را که برای برقراری ارتباط  مناسب با دیگران لازم است. هنوز به دست نیاورده ایم و از توانایی خدا داده و بالقوه به دست نیاورده ایم و از توانایی خدا دادی و بالقوه خود در این مورد کاملا غافل بوده ایم.

این کتاب یازده بخش دارد:
1: چیستی ارتباطات
2: مدلی برای ارتباطات انسانی
3: ارتباطات اثر بخش
4: ارتباطات رفتاری آموختنی و لازم برای معلمان
5: خویشتن و ارتباط با دیگران
6: همدلی و گوش دادن مؤثر در کلاس درس
7: تصویری از معلمان در مسیر کارآمدی
8: ارتباطات غیر کلامی در کلاس درس
9: ارتباط گریزی و مدرسه
10: قدرت در کلاس درس
11: شناخت اضطراب معلمان 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر